Sponsored Links

Rainbow Dash Pony And The New Born Baby

Bắt đầu chơi một trò chơi bé Rainbow Dash dễ thương và cố gắng hoàn thành tất cả các trò chơi nhỏ trước khi bị phát hiện. Ngay khi bạn thấy ai đó đến, bạn nên dừng lại và chỉ tiếp tục khi họ biến mất.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Rainbow Dash Pony And The New Born Baby

Sponsored Links

Rainbow Dash Pony And The New Born Baby

Bắt đầu chơi một trò chơi bé Rainbow Dash dễ thương và cố gắng hoàn thành tất cả các trò chơi nhỏ trước khi bị phát hiện. Ngay khi bạn thấy ai đó đến, bạn nên dừng lại và chỉ tiếp tục khi họ biến mất.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Rainbow Dash Pony And The New Born Baby"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: