Sponsored Links

Penthouse Pool

Penthouse Pool Single Player là một trò chơi rất đơn giản để hiểu rõ. Khi bắt đầu trò chơi, chỉ cần đặt bi cái, góc bắn của bạn, nhấp và kéo chuột lại để đánh giá sức mạnh của cú đánh của bạn. Sau một vài bức ảnh, bạn sẽ biết chính xác cách chơi. Chúc vui vẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Penthouse Pool

Sponsored Links

Penthouse Pool

Penthouse Pool Single Player là một trò chơi rất đơn giản để hiểu rõ. Khi bắt đầu trò chơi, chỉ cần đặt bi cái, góc bắn của bạn, nhấp và kéo chuột lại để đánh giá sức mạnh của cú đánh của bạn. Sau một vài bức ảnh, bạn sẽ biết chính xác cách chơi. Chúc vui vẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

88%

Vở kịch 1670

Xêp hạng 88%

Phiếu bầu 763

763 
126
Category
Snooker Spiele
Sự miêu tả

Penthouse Pool Single Player là một trò chơi rất đơn giản để hiểu rõ. Khi bắt đầu trò chơi, chỉ cần đặt bi cái, góc bắn của bạn, nhấp và kéo chuột lại để đánh giá sức mạnh của cú đánh của bạn. Sau một vài bức ảnh, bạn sẽ biết chính xác cách chơi. Chúc vui vẻ!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Penthouse Pool"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: