Sponsored Links

Lord Cannonball

Chụp cuộc sống hoang dã khi nó đi qua màn hình của bạn. 3 cài đặt độ khó khác nhau. Nhắm và bắn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Lord Cannonball

Sponsored Links

Lord Cannonball

Chụp cuộc sống hoang dã khi nó đi qua màn hình của bạn. 3 cài đặt độ khó khác nhau. Nhắm và bắn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Lord Cannonball"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: