Sponsored Links

Fruit Flip

Fruit Flip là một trong những trò chơi trí nhớ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Select the two tags, overhead them and see them are not match. Ghi vị trí của họ trên sân và cố gắng loại bỏ tất cả các thẻ càng sớm càng tốt. Time has limited, so mau chóng trung gian.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Fruit Flip

Sponsored Links

Fruit Flip

Fruit Flip là một trong những trò chơi trí nhớ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Select the two tags, overhead them and see them are not match. Ghi vị trí của họ trên sân và cố gắng loại bỏ tất cả các thẻ càng sớm càng tốt. Time has limited, so mau chóng trung gian.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Fruit Flip"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: