Sponsored Links

Five Fights At Freddy's

Năm trận đánh tại Freddy's là một trò chơi chiến đấu trực tuyến mà bạn có thể chơi trên Ugamezone.com miễn phí. Chọn một trong năm ký tự và cố gắng sống sót trong tất cả các trận đánh. Tắt ánh sáng và chơi trò chơi thú vị nhưng tối và điên cuồng này. Chúc may mắn!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Five Fights At Freddy's

Sponsored Links

Five Fights At Freddy's

Năm trận đánh tại Freddy's là một trò chơi chiến đấu trực tuyến mà bạn có thể chơi trên Ugamezone.com miễn phí. Chọn một trong năm ký tự và cố gắng sống sót trong tất cả các trận đánh. Tắt ánh sáng và chơi trò chơi thú vị nhưng tối và điên cuồng này. Chúc may mắn!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
WASD
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Five Fights At Freddy's"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: