Sponsored Links

Elsa & Jack Moving Together

Chuẩn bị ngôi nhà cho bước tiến lớn trong trò chơi trang trí phòng Elsa và Jack này vì cả hai muốn dọn đến ở cùng nhau. Đầu tiên bạn phải dọn dẹp căn phòng và sau đó bạn có thể trang trí lại theo cách bạn muốn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Elsa & Jack Moving Together

Sponsored Links

Elsa & Jack Moving Together

Chuẩn bị ngôi nhà cho bước tiến lớn trong trò chơi trang trí phòng Elsa và Jack này vì cả hai muốn dọn đến ở cùng nhau. Đầu tiên bạn phải dọn dẹp căn phòng và sau đó bạn có thể trang trí lại theo cách bạn muốn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Elsa & Jack Moving Together"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: