Sponsored Links

Elsa's Closet

Elsa's Closet là một trong những Trò chơi Elsa mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn có thể chơi Elsa Closet trong trình duyệt của mình miễn phí. Elsa phải sẵn sàng để hẹn hò với Jack, nhưng cô ấy không thể tìm thấy những thứ của mình kịp thời, bạn có thể giúp cô ấy tìm ra không? Ngọc trai, vương miện và tách trà nằm rải rác xung quanh phòng ngủ, trang phục của Elsa sẽ thay đổi khi bạn tìm thấy chúng. Càng nhanh càng tốt vì thời gian có hạn! Sau đó mặc quần áo Elsa sau khi bạn tìm thấy tất cả mọi thứ. Thưởng thức!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Elsa's Closet

Sponsored Links

Elsa's Closet

Elsa's Closet là một trong những Trò chơi Elsa mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn có thể chơi Elsa Closet trong trình duyệt của mình miễn phí. Elsa phải sẵn sàng để hẹn hò với Jack, nhưng cô ấy không thể tìm thấy những thứ của mình kịp thời, bạn có thể giúp cô ấy tìm ra không? Ngọc trai, vương miện và tách trà nằm rải rác xung quanh phòng ngủ, trang phục của Elsa sẽ thay đổi khi bạn tìm thấy chúng. Càng nhanh càng tốt vì thời gian có hạn! Sau đó mặc quần áo Elsa sau khi bạn tìm thấy tất cả mọi thứ. Thưởng thức!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Elsa's Closet"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: