Sponsored Links

Dino Jump

Dino Jump là một trong những Trò chơi Tap mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn cần nhấn nhanh để thu thập đồng hồ và có thêm thời gian. Kiếm càng nhiều điểm để mở khóa những con rồng tuyệt vời. Sử dụng chuột để chơi trò chơi tap gây nghiện này. Chúc vui vẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Dino Jump

Sponsored Links

Dino Jump

Dino Jump là một trong những Trò chơi Tap mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn cần nhấn nhanh để thu thập đồng hồ và có thêm thời gian. Kiếm càng nhiều điểm để mở khóa những con rồng tuyệt vời. Sử dụng chuột để chơi trò chơi tap gây nghiện này. Chúc vui vẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

85%

Vở kịch 1400

Xêp hạng 85%

Phiếu bầu 820

820 
240
Category
Idle Games
Sự miêu tả

Dino Jump là một trong những Trò chơi Tap mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn cần nhấn nhanh để thu thập đồng hồ và có thêm thời gian. Kiếm càng nhiều điểm để mở khóa những con rồng tuyệt vời. Sử dụng chuột để chơi trò chơi tap gây nghiện này. Chúc vui vẻ!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Dino Jump"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: