Sponsored Links

Color Blitz

Bạn có thể chơi Color Blitz trong trình duyệt của mình miễn phí. Color Blitz là một trò chơi giải đố Match 3 Html5 với đồ họa tối giản và đầy màu sắc. Bạn cần kết hợp tối thiểu 3 đối tượng giống nhau. hoàn thành mục tiêu mục tiêu để mở khóa một cấp độ mới. Thưởng thức!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Color Blitz

Sponsored Links

Color Blitz

Bạn có thể chơi Color Blitz trong trình duyệt của mình miễn phí. Color Blitz là một trò chơi giải đố Match 3 Html5 với đồ họa tối giản và đầy màu sắc. Bạn cần kết hợp tối thiểu 3 đối tượng giống nhau. hoàn thành mục tiêu mục tiêu để mở khóa một cấp độ mới. Thưởng thức!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Color Blitz"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: