Sponsored Links

Car Park Challenge

Đỗ xe trong thời gian nhanh nhất có thể nhưng tránh va chạm với chướng ngại vật hoặc xe đẩy vì điều này có thể làm hỏng xe của bạn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Car Park Challenge

Sponsored Links

Car Park Challenge

Đỗ xe trong thời gian nhanh nhất có thể nhưng tránh va chạm với chướng ngại vật hoặc xe đẩy vì điều này có thể làm hỏng xe của bạn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Car Park Challenge"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: