Sponsored Links

Car Eats Car 3: Twisted Dream

Một chú hề độc ác di động vừa lấy trộm chiếc xe màu hồng của bạn gái. Bây giờ là lúc để anh ta lấy lại. Bây giờ, bạn có cơ hội thưởng thức trò chơi này trong trình duyệt của mình miễn phí.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Car Eats Car 3: Twisted Dream

Sponsored Links

Car Eats Car 3: Twisted Dream

Một chú hề độc ác di động vừa lấy trộm chiếc xe màu hồng của bạn gái. Bây giờ là lúc để anh ta lấy lại. Bây giờ, bạn có cơ hội thưởng thức trò chơi này trong trình duyệt của mình miễn phí.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
X
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Car Eats Car 3: Twisted Dream"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: