Sponsored Links

BFFS Wedding Room

Phòng cưới BFFS là một trong những Trò chơi đám cưới mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Elsa và Rapunzel là bạn thân, họ quyết định kết hôn cùng ngày! Elsa và Jack, Rapunzel và Flynn, họ sẽ tổ chức đám cưới đôi trong một tháng. Bây giờ, họ cần bạn thiết kế phòng cưới cho họ. Tận hưởng phòng cưới BFFS!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

BFFS Wedding Room

Sponsored Links

BFFS Wedding Room

Phòng cưới BFFS là một trong những Trò chơi đám cưới mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Elsa và Rapunzel là bạn thân, họ quyết định kết hôn cùng ngày! Elsa và Jack, Rapunzel và Flynn, họ sẽ tổ chức đám cưới đôi trong một tháng. Bây giờ, họ cần bạn thiết kế phòng cưới cho họ. Tận hưởng phòng cưới BFFS!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

83%

Vở kịch 1220

Xêp hạng 83%

Phiếu bầu 908

908 
416
Category
Decorate Games
Sự miêu tả

Phòng cưới BFFS là một trong những Trò chơi đám cưới mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Elsa và Rapunzel là bạn thân, họ quyết định kết hôn cùng ngày! Elsa và Jack, Rapunzel và Flynn, họ sẽ tổ chức đám cưới đôi trong một tháng. Bây giờ, họ cần bạn thiết kế phòng cưới cho họ. Tận hưởng phòng cưới BFFS!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "BFFS Wedding Room"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: