Sponsored Links

Baby Hazel In Preschool

Bạn có thể chơi Baby Hazel In Preschool trên UGameZone.com miễn phí. Hôm nay là ngày đầu tiên của bé Hazel tại trường mầm non. Bé Hazel đang trong tâm trạng vui tươi và không thích đi. Thuyết phục bé Hazel và chuẩn bị sẵn sàng đến trường mầm non. Khi cô ở trong trường mầm non với những đứa trẻ khác, cô giúp chúng thực hiện các hoạt động khác nhau bằng cách đáp ứng nhu cầu của chúng. Kiểm tra bong bóng gợi ý để biết nhu cầu của Baby Hazel và những người khác. Đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh chóng để kiếm điểm thưởng. Bạn thua trò chơi nếu bạn làm cho những đứa trẻ khóc.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Baby Hazel In Preschool

Sponsored Links

Baby Hazel In Preschool

Bạn có thể chơi Baby Hazel In Preschool trên UGameZone.com miễn phí. Hôm nay là ngày đầu tiên của bé Hazel tại trường mầm non. Bé Hazel đang trong tâm trạng vui tươi và không thích đi. Thuyết phục bé Hazel và chuẩn bị sẵn sàng đến trường mầm non. Khi cô ở trong trường mầm non với những đứa trẻ khác, cô giúp chúng thực hiện các hoạt động khác nhau bằng cách đáp ứng nhu cầu của chúng. Kiểm tra bong bóng gợi ý để biết nhu cầu của Baby Hazel và những người khác. Đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh chóng để kiếm điểm thưởng. Bạn thua trò chơi nếu bạn làm cho những đứa trẻ khóc.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

87%

Vở kịch 1580

Xêp hạng 87%

Phiếu bầu 742

742 
84
Category
Jogos da Bebê Hazel
Sự miêu tả

Bạn có thể chơi Baby Hazel In Preschool trên UGameZone.com miễn phí. Hôm nay là ngày đầu tiên của bé Hazel tại trường mầm non. Bé Hazel đang trong tâm trạng vui tươi và không thích đi. Thuyết phục bé Hazel và chuẩn bị sẵn sàng đến trường mầm non. Khi cô ở trong trường mầm non với những đứa trẻ khác, cô giúp chúng thực hiện các hoạt động khác nhau bằng cách đáp ứng nhu cầu của chúng. Kiểm tra bong bóng gợi ý để biết nhu cầu của Baby Hazel và những người khác. Đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh chóng để kiếm điểm thưởng. Bạn thua trò chơi nếu bạn làm cho những đứa trẻ khóc.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Baby Hazel In Preschool"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: