Sponsored Links

Angry Birds Ice Cream

Angry Birds Ice Cream là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Phóng chim về phía nhiều kem. Mục tiêu của bạn là thu thập một số điểm cần thiết. Có nhiều loại kem và chim khác nhau. Bạn nên suy nghĩ trong từng tình huống mà bạn nên sử dụng chim và khi nào.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Angry Birds Ice Cream

Sponsored Links

Angry Birds Ice Cream

Angry Birds Ice Cream là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Phóng chim về phía nhiều kem. Mục tiêu của bạn là thu thập một số điểm cần thiết. Có nhiều loại kem và chim khác nhau. Bạn nên suy nghĩ trong từng tình huống mà bạn nên sử dụng chim và khi nào.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Angry Birds Ice Cream"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: