Sponsored Links

The Zombie Crashing

Zombie Crashing là một trong những Trò chơi giết chết Zombie mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Ngoài ra, Zombie Crashing cũng là một trò chơi html5 đưa bạn đến một chiếc xe tải trên một đường cao tốc vô tận với những thây ma nguy hiểm! Điều hướng xe tải của bạn để đâm Zombie trong khi tránh người sống trên đường cao tốc. Tiêu diệt tất cả zombie theo cách của bạn, thu thập càng nhiều điểm càng tốt và nâng cấp đầu xe tải của bạn trong trò chơi html5 tuyệt vời này!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

The Zombie Crashing

Sponsored Links

The Zombie Crashing

Zombie Crashing là một trong những Trò chơi giết chết Zombie mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Ngoài ra, Zombie Crashing cũng là một trò chơi html5 đưa bạn đến một chiếc xe tải trên một đường cao tốc vô tận với những thây ma nguy hiểm! Điều hướng xe tải của bạn để đâm Zombie trong khi tránh người sống trên đường cao tốc. Tiêu diệt tất cả zombie theo cách của bạn, thu thập càng nhiều điểm càng tốt và nâng cấp đầu xe tải của bạn trong trò chơi html5 tuyệt vời này!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "The Zombie Crashing"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: