Sponsored Links

Wanted

Bắn kẻ thù khi chúng kéo lên bên cạnh bạn. Đối tượng Dodge trên đường phố. Điều này sẽ không dễ dàng và bạn cần phải cẩn thận! Tận hưởng và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Wanted

Sponsored Links

Wanted

Bắn kẻ thù khi chúng kéo lên bên cạnh bạn. Đối tượng Dodge trên đường phố. Điều này sẽ không dễ dàng và bạn cần phải cẩn thận! Tận hưởng và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links
Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Wanted"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: