Sponsored Links

Sealife Puzzle

Sealife Puzzle là một trong những Trò chơi nổ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi, bạn cần kết nối 3 hoặc nhiều sinh vật giống nhau và loại bỏ bom trước khi chúng phá hủy cuộc sống đại dương. Bạn có thể chơi trò chơi này khi bạn chán. Có một thời gian tuyệt vời!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Sealife Puzzle

Sponsored Links

Sealife Puzzle

Sealife Puzzle là một trong những Trò chơi nổ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi, bạn cần kết nối 3 hoặc nhiều sinh vật giống nhau và loại bỏ bom trước khi chúng phá hủy cuộc sống đại dương. Bạn có thể chơi trò chơi này khi bạn chán. Có một thời gian tuyệt vời!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

92%

Vở kịch 2030

Xêp hạng 92%

Phiếu bầu 947

947 
494
Category
Candy Crush Game
Sự miêu tả

Sealife Puzzle là một trong những Trò chơi nổ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi, bạn cần kết nối 3 hoặc nhiều sinh vật giống nhau và loại bỏ bom trước khi chúng phá hủy cuộc sống đại dương. Bạn có thể chơi trò chơi này khi bạn chán. Có một thời gian tuyệt vời!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Sealife Puzzle"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: