Sponsored Links

Robbie

Robbie là một trong những Trò chơi thoát mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần giúp Robbie tìm lối ra phù hợp và trò chơi sẽ thắng. Trên đường đến lối ra, bạn sẽ gặp Rustie. Anh ta là một robot bị bỏ rơi sẽ ngăn Robbie đi ra ngoài. Bạn cần đánh bại Rustie. Bạn cũng có thể sử dụng đạo cụ để giúp Robbie. Chúc may mắn cho bạn với Robbie.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Robbie

Sponsored Links

Robbie

Robbie là một trong những Trò chơi thoát mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần giúp Robbie tìm lối ra phù hợp và trò chơi sẽ thắng. Trên đường đến lối ra, bạn sẽ gặp Rustie. Anh ta là một robot bị bỏ rơi sẽ ngăn Robbie đi ra ngoài. Bạn cần đánh bại Rustie. Bạn cũng có thể sử dụng đạo cụ để giúp Robbie. Chúc may mắn cho bạn với Robbie.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

75%

Vở kịch 500

Xêp hạng 75%

Phiếu bầu 850

850 
300
Category
Escaping Games
Sự miêu tả

Robbie là một trong những Trò chơi thoát mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần giúp Robbie tìm lối ra phù hợp và trò chơi sẽ thắng. Trên đường đến lối ra, bạn sẽ gặp Rustie. Anh ta là một robot bị bỏ rơi sẽ ngăn Robbie đi ra ngoài. Bạn cần đánh bại Rustie. Bạn cũng có thể sử dụng đạo cụ để giúp Robbie. Chúc may mắn cho bạn với Robbie.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Robbie"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: