Sponsored Links

Rain Of Arrows

Rain Of Arrows là một trong những Trò chơi Câu đố mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Anh hùng của bạn có thể tồn tại bao lâu? Nhấn và chạm vào màn hình để gửi anh hùng. Tránh những mũi tên thả từ những đám mây. Bạn chỉ có thể nhảy về một hướng cố định. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nhảy. Thưởng thức!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Rain Of Arrows

Sponsored Links

Rain Of Arrows

Rain Of Arrows là một trong những Trò chơi Câu đố mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Anh hùng của bạn có thể tồn tại bao lâu? Nhấn và chạm vào màn hình để gửi anh hùng. Tránh những mũi tên thả từ những đám mây. Bạn chỉ có thể nhảy về một hướng cố định. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nhảy. Thưởng thức!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

81%

Vở kịch 1040

Xêp hạng 81%

Phiếu bầu 866

866 
332
Category
Puzzle Games
Sự miêu tả

Rain Of Arrows là một trong những Trò chơi Câu đố mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Anh hùng của bạn có thể tồn tại bao lâu? Nhấn và chạm vào màn hình để gửi anh hùng. Tránh những mũi tên thả từ những đám mây. Bạn chỉ có thể nhảy về một hướng cố định. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nhảy. Thưởng thức!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Rain Of Arrows"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: