Sponsored Links

Powerpuff Girls: Finding Hearts

Hãy chơi trò chơi hay về Powerpuff Girls của chúng ta! Có 15 trái tim ẩn trong 5 hình ảnh khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là tìm chúng trong thời gian giới hạn. Bạn chỉ có 5 cơ hội để mắc sai lầm. Bạn có thể hoàn thành nó? Thử!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Powerpuff Girls: Finding Hearts

Sponsored Links

Powerpuff Girls: Finding Hearts

Hãy chơi trò chơi hay về Powerpuff Girls của chúng ta! Có 15 trái tim ẩn trong 5 hình ảnh khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là tìm chúng trong thời gian giới hạn. Bạn chỉ có 5 cơ hội để mắc sai lầm. Bạn có thể hoàn thành nó? Thử!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

93%

Vở kịch 2120

Xêp hạng 93%

Phiếu bầu 838

838 
276
Category
Sự miêu tả

Hãy chơi trò chơi hay về Powerpuff Girls của chúng ta! Có 15 trái tim ẩn trong 5 hình ảnh khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là tìm chúng trong thời gian giới hạn. Bạn chỉ có 5 cơ hội để mắc sai lầm. Bạn có thể hoàn thành nó? Thử!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Powerpuff Girls: Finding Hearts"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: