Sponsored Links

Music Line 3

Music Line 3 là một trong những Trò chơi Âm nhạc mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Nhấp chuột vào màn hình để điều khiển chuyển động của hình vuông. Nếu bạn không né kịp thời, bạn sẽ bị hỏng. Trong trường hợp đảm bảo tính mạng cho chính mình, tốt nhất bạn nên thu thập thêm kim cương. Hãy đến và thử trò chơi này!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Music Line 3

Sponsored Links

Music Line 3

Music Line 3 là một trong những Trò chơi Âm nhạc mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Nhấp chuột vào màn hình để điều khiển chuyển động của hình vuông. Nếu bạn không né kịp thời, bạn sẽ bị hỏng. Trong trường hợp đảm bảo tính mạng cho chính mình, tốt nhất bạn nên thu thập thêm kim cương. Hãy đến và thử trò chơi này!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

92%

Vở kịch 2030

Xêp hạng 92%

Phiếu bầu 917

917 
434
Category
Music Games
Sự miêu tả

Music Line 3 là một trong những Trò chơi Âm nhạc mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Nhấp chuột vào màn hình để điều khiển chuyển động của hình vuông. Nếu bạn không né kịp thời, bạn sẽ bị hỏng. Trong trường hợp đảm bảo tính mạng cho chính mình, tốt nhất bạn nên thu thập thêm kim cương. Hãy đến và thử trò chơi này!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Music Line 3"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: