Sponsored Links

Ice Cream Memory

Ice Cream Memory là một trong những Trò chơi trí nhớ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần làm kem theo hình ảnh hiển thị, hình ảnh của kem sẽ chỉ hiển thị vài giây, sau đó bạn tự làm kem. Thời gian là giới hạn. nếu kem mà bạn tạo không giống với hình ảnh được hiển thị trước đó, thì kem mà bạn tạo sẽ bị bỏ vào thùng rác.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Ice Cream Memory

Sponsored Links

Ice Cream Memory

Ice Cream Memory là một trong những Trò chơi trí nhớ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần làm kem theo hình ảnh hiển thị, hình ảnh của kem sẽ chỉ hiển thị vài giây, sau đó bạn tự làm kem. Thời gian là giới hạn. nếu kem mà bạn tạo không giống với hình ảnh được hiển thị trước đó, thì kem mà bạn tạo sẽ bị bỏ vào thùng rác.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

82%

Vở kịch 1130

Xêp hạng 82%

Phiếu bầu 867

867 
334
Category
Juegos de fmemoria
Sự miêu tả

Ice Cream Memory là một trong những Trò chơi trí nhớ mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần làm kem theo hình ảnh hiển thị, hình ảnh của kem sẽ chỉ hiển thị vài giây, sau đó bạn tự làm kem. Thời gian là giới hạn. nếu kem mà bạn tạo không giống với hình ảnh được hiển thị trước đó, thì kem mà bạn tạo sẽ bị bỏ vào thùng rác.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Ice Cream Memory"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: