Sponsored Links

Grocery Cashier

Nhân viên thu ngân là một trong những trò chơi thu ngân mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bạn có nghĩ rằng bạn thực sự giỏi trong việc xử lý tiền? Đây là cách mà bạn có thể kiểm tra kỹ năng của mình. Trò chơi khá thú vị và vui nhộn. Bạn là nhân viên thu ngân của cửa hàng tạp hóa của riêng bạn và bạn phải giữ hồ sơ bán hàng. Bạn càng chơi trò chơi càng nhanh và phức tạp. Bạn phải thực sự nhanh chóng trong việc cộng và trừ và xử lý tiền vì sẽ có khách hàng từ khắp mọi nơi. Sẽ có giá thị trường thực tế và các thanh ghi có sẵn để bạn không cần phải chơi ngẫu nhiên; Đó là một công việc thu ngân thực sự.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Grocery Cashier

Sponsored Links

Grocery Cashier

Nhân viên thu ngân là một trong những trò chơi thu ngân mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bạn có nghĩ rằng bạn thực sự giỏi trong việc xử lý tiền? Đây là cách mà bạn có thể kiểm tra kỹ năng của mình. Trò chơi khá thú vị và vui nhộn. Bạn là nhân viên thu ngân của cửa hàng tạp hóa của riêng bạn và bạn phải giữ hồ sơ bán hàng. Bạn càng chơi trò chơi càng nhanh và phức tạp. Bạn phải thực sự nhanh chóng trong việc cộng và trừ và xử lý tiền vì sẽ có khách hàng từ khắp mọi nơi. Sẽ có giá thị trường thực tế và các thanh ghi có sẵn để bạn không cần phải chơi ngẫu nhiên; Đó là một công việc thu ngân thực sự.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

75%

Vở kịch 500

Xêp hạng 75%

Phiếu bầu 830

830 
260
Category
Jeux de caissière
Sự miêu tả

Nhân viên thu ngân là một trong những trò chơi thu ngân mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bạn có nghĩ rằng bạn thực sự giỏi trong việc xử lý tiền? Đây là cách mà bạn có thể kiểm tra kỹ năng của mình. Trò chơi khá thú vị và vui nhộn. Bạn là nhân viên thu ngân của cửa hàng tạp hóa của riêng bạn và bạn phải giữ hồ sơ bán hàng. Bạn càng chơi trò chơi càng nhanh và phức tạp. Bạn phải thực sự nhanh chóng trong việc cộng và trừ và xử lý tiền vì sẽ có khách hàng từ khắp mọi nơi. Sẽ có giá thị trường thực tế và các thanh ghi có sẵn để bạn không cần phải chơi ngẫu nhiên; Đó là một công việc thu ngân thực sự.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Grocery Cashier"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: