Sponsored Links

Frozen Disney Princess Costume

Frozen Disney Princess Costume là một trong những Trò chơi Dress Up mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bây giờ, hai công chúa băng giá Elsa và Anna sẽ tham gia một bữa tiệc, vì vậy họ cần phải tự mặc quần áo. Nhưng họ không thể quyết định trang phục nào sẽ khiến họ xuất hiện đẹp nhất. Vì vậy, giúp họ đưa ra quyết định, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Frozen Disney Princess Costume

Sponsored Links

Frozen Disney Princess Costume

Frozen Disney Princess Costume là một trong những Trò chơi Dress Up mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bây giờ, hai công chúa băng giá Elsa và Anna sẽ tham gia một bữa tiệc, vì vậy họ cần phải tự mặc quần áo. Nhưng họ không thể quyết định trang phục nào sẽ khiến họ xuất hiện đẹp nhất. Vì vậy, giúp họ đưa ra quyết định, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

77%

Vở kịch 680

Xêp hạng 77%

Phiếu bầu 852

852 
304
Category
Giochi di Principesse
Sự miêu tả

Frozen Disney Princess Costume là một trong những Trò chơi Dress Up mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bây giờ, hai công chúa băng giá Elsa và Anna sẽ tham gia một bữa tiệc, vì vậy họ cần phải tự mặc quần áo. Nhưng họ không thể quyết định trang phục nào sẽ khiến họ xuất hiện đẹp nhất. Vì vậy, giúp họ đưa ra quyết định, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Frozen Disney Princess Costume"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: