Sponsored Links

The Cheapskates

Cheapskates là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Không có gì sai khi là một kẻ rẻ tiền: thay vào đó, nó rất vui!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

The Cheapskates

Sponsored Links

The Cheapskates

Cheapskates là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Không có gì sai khi là một kẻ rẻ tiền: thay vào đó, nó rất vui!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links
Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "The Cheapskates"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: