Sponsored Links

Silly Ways To Die 3

Silly Way To Die 3 là một trong những Trò chơi Tap mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Những sinh vật điên này đã quyết định làm việc tại một công trường nguy hiểm. Bạn có thể giúp họ giữ an toàn và tránh bị giết bởi mọi thứ từ máy khoan đến gạch rơi trong trò chơi này không?

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Silly Ways To Die 3

Sponsored Links

Silly Ways To Die 3

Silly Way To Die 3 là một trong những Trò chơi Tap mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Những sinh vật điên này đã quyết định làm việc tại một công trường nguy hiểm. Bạn có thể giúp họ giữ an toàn và tránh bị giết bởi mọi thứ từ máy khoan đến gạch rơi trong trò chơi này không?
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

82%

Vở kịch 1130

Xêp hạng 82%

Phiếu bầu 717

717 
34
Category
Idle Games
Sự miêu tả

Silly Way To Die 3 là một trong những Trò chơi Tap mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Những sinh vật điên này đã quyết định làm việc tại một công trường nguy hiểm. Bạn có thể giúp họ giữ an toàn và tránh bị giết bởi mọi thứ từ máy khoan đến gạch rơi trong trò chơi này không?

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Silly Ways To Die 3"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: